Forma uczestnictwa

Zakres opłaty

 

Cena PLN

 

Uczestnik konferencji 
z publikacją
(poster naukowy lub prezentacja)

Koszty publikacji, udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, udział w uroczystej kolacji

1200 + 23% VAT
(wczesna do
30.03.2018 r.)

1300 + 23% VAT

 

Uczestnik konferencji z prezentacją/ posterem/ stoiskiem promocyjnym

 

Udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, udział w uroczystej kolacji

700 + 23% VAT

Uczestnik konferencji
(bez żadnej formy prezentacji)

 

Udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, udział w uroczystej kolacji

 

600 + 23% VAT

Uczestnik konferencji – I dzień

 

Udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji

 

250 + 23% VAT

Uczestnik konferencji – II dzień

 

Udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie

 

150 + 23% VAT

Uwagi:

  • publikacja w jednym z następujących czasopism:Journal of Machine Construction and Maintenance (12 pkt), Edukacja Ustawiczna Dorosłych (14 pkt), Tribologia (15 pkt);
  • ostatecznym warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie opłaty w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Opłatę konferencyjną należy przesłać na następujące konto:

Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
Pułaskiego 6/10
26-600 Radom

PKO Bank Polski
49 1020 4317 0000 5702 0231 0175

z dopiskiem „Konferencja FE2018″ i podaniem nazwiska/nazwisk uczestnika/uczestników.