22 LUTEGO  2018            Akceptacja propozycji referatu/posteru

              15 MARCA 2018             Nadesłanie pełnego tekstu referatu/posteru

              30 MARCA 2018             Pierwszy termin opłaty konferencyjnej (Earlybird registration)

         30 KWIETNIA 2018             Finalny termin opłaty konferencyjnej

                10 MAJA 2018             Nadesłanie prezentacji (*.pdf lub *.ppt)

          15–16 MAJA 2018              IV  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa