Wytyczne do artykułów:

Obrady w ramach konferencji prowadzone będą w formie referatów i dyskusji na sesjach plenarnych i tematycznych, które odbywać się będą w języku polskim, jednak biorąc pod uwagę wymogi czasopism, w których przewidziano opublikowanie nadsyłanych przez Państwa artykułów, prosimy o przygotowanie ich w języku angielskim, z podaniem tytułu, słów kluczowych i streszczenia również w języku polskim. Klikając na tytuł czasopisma poniżej, uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące formatowania artykułu.

 

 

     

                                                                                                                                                         

 Journal of Machine Construction and Maintenance                    Edukacja Ustawiczna Dorosłych                 Tribologia

                                                                        (12 punktów)                                                                         (14 punktów)                                                (15 punktów)

Wytyczne do posterów:

Wymiary posteru:  szerokość 70 cm, wysokość 100 cm.
Postery prezentowane podczas konferencji powinny zawierać logotyp konferencji (do pobrania) oraz baner konferencji ( do pobrania).
Formatka posteru ( do pobrania). 


Wzór prezentacji   ( do pobrania).