Wytyczne do artykułów:

Obrady w ramach konferencji prowadzone będą w formie referatów i dyskusji na sesjach plenarnych i tematycznych, które odbywać się będą w języku polskim, jednak biorąc pod uwagę wymogi czasopism, w których przewidziano opublikowanie nadsyłanych przez Państwa artykułów, prosimy o przygotowanie ich w języku angielskim, z podaniem tytułu, słów kluczowych i streszczenia również w języku polskim. Klikając na tytuł czasopisma poniżej, uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące formatowania artykułu.

 

 

     

                                                                                                                                                         

 Journal of Machine Construction and Maintenance                    Edukacja Ustawiczna Dorosłych                 Tribologia

Wytyczne do posterów:

Wymiary posteru:  szerokość 70 cm, wysokość 100 cm.
Postery prezentowane podczas konferencji powinny zawierać logotyp konferencji (do pobrania) oraz baner konferencji ( do pobrania).