Wytyczne do artykułów:

Biorąc pod uwagę wymogi czasopism, w których przewidziano opublikowanie nadsyłanych przez Państwa artykułów, prosimy o przygotowanie ich w języku angielskim, z podaniem tytułu, słów kluczowych i streszczenia również w języku polskim. Klikając na tytuł czasopisma poniżej, uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące formatowania artykułu.

 DEStech Transactions  

(15 punktów, indeksowane
w bazie Web of Science) 

European Journal of Futures Research

 (15 punktów, indeksowane
w bazie Web of Science)

Engineering Management in Production and Services

 (11 punktów, indeksowane w bazie Scopus )

Tribologia

 (15 punktów)

Wytyczne do posterów:

Wymiary posteru:  szerokość 70 cm, wysokość 100 cm.
Postery prezentowane podczas konferencji powinny zawierać logotyp konferencji (do pobrania) oraz baner konferencji ( do pobrania).
Formatka posteru ( do pobrania). 


Wzór prezentacji   ( do pobrania).