PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ – Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB  – Przewodniczący Konferencji
mgr inż. Jerzy KOWAL – Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Radomskiej – Przewodniczący Konferencji

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków– Przewodniczący Rady Programowej

płk dr inż. Adam BARTNICKI, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI, prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Josef CERNOHORSKY, AssociateProfessor, Technical University of Liberec, Liberec, Czechia

dr hab. inż. Joanna EJDYS,  prof. nadzw. PB, Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Damian GĄSIOREK, Politechnika Śląska

dr hab. inż. Tomasz GIESKO, prof.nadzw.ITeE – PIB, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom

dr hab. inż. Bolesław KARWAT prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

ppłk dr inż. Andrzej KOMOREK,Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin

dr inż. Andrzej MAJCHER,Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom

dr Beata POTERALSKA, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom

dr hab. inż. Bartosz POWAŁKA, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

prof. dr hab. inż. Jerzy RATAJSKI, Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Dariusz SIEMIENIAKO, Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom

dr hab. inż. Grzegorz SOCHA, prof. ILOT, Instytut Lotnictwa, Warszawa

prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK,Instytut Technologii Eksploatacji  – PIB, Radom

dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI, prof.nadzw.ITeE – PIB, Instytut Technologii Eksploatacji  – PIB, Radom

Łukasz BERNADY, Trend Glass Sp. z o.o.

Ilona GAJDA, RohrbogenSp. z o.o.

Jarosław GOŁĘBIEWSKI, Festo Sp. z o.o.

Bogdan MAJEWSKI, Przedsiębiorstwo Techniczne BARTECH

Marcin POSTAWKA, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Johannes SCHAFFNER, Rohrbogen AG

Leszek SIKORA, ITM Poland Sp. z o.o.

Jan STAŃCZYK, Radmot Sp. z o.o. Sp.k.

Andrzej STANIKOWSKI, ITM Poland Sp. z o.o.

Paweł MADEJ, Fabryka Broni „Łucznik”